Home

Welkom bij The Happy Dog Blog!

Een puppy is natuurlijk superleuk, op onze blog vind je daarom tips en tricks hoe jij het meest kan genieten van jou pup.

De belangrijkste punten op onze blog zijn:thumbnail_image1-2

 • De voorbereiding
 • Naam ideeën
 • Voedingsadvies
 • Simpele commando’s
 • Hondenspeeltjes reviews
 • Foto’s van Lientje
 • Reis Tips
 • DIY projecten
 • Riemen, Halsbanden & Tuigen
 • Treat tips
 • Vachtverzorging tips
 • Tandverzorging tips

Een puppy heeft aandacht, liefde en een leider nodig. Ik wil graag mijn ervaringen delen zodat ieder baasje optimaal kan genieten van zijn/ haar puppy!

Mijn puppy’s naam is Lientje. Lientje is een vrolijke zwarte labrador puppy.

Veel leesplezier gewenst!


Click here for the English Blog!


© Copyright The Life of Lientje Blog

Niets uit deze Blog mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

logo-lientje-life

Advertenties